Львівський коледж будівництва, архітектури та дизайну

Загальна інформація Віхи історії Спеціальності Для абітурієнта Співпраця з ВНЗ. Працевлаштування Інформація
>>Доступ до публічної інформації
 

 

Дирекція ЛКБАД повідомляє про зміну МФО з 825014 на  820172 та зміну рахунків:

рахунок 31252201202910 на рахунок 31257259202910 - оплата за гуртожиток

рахунок 31255202102910 на рахунок 31250259102910 - оплата за навчання

 

Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у МОН

 

Доступ до публічної інформації

 Львівський коледж будівництва, архітектури та дизайну надає публічну інформацію керуючись Законом України Про доступ до публічної інформації та Указом Президента України Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації

Надання публічної інформації ЛКБАД  здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні  суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі. При цьому обов’язково необхідно вказати:

1) ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:

форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

-         Від фізичної особи (зразок);

-         Від юридичної особи (зразок);

-         Від об’єднань громадян (зразок);

-         форма для подання інформаційного запиту у електронному виді (зразок).

Поштова адреса коледжу для подання інформаційного запиту:

м. Львів, вул. Пекарська, 1а, 79008, відповідальній особі з питань запитів на інформацію  (на конверті вказувати «Публічна інформація»);

телефон: (032) 275-58-25;

факс: (032) 275-69-67;

електронна пошта :lvivbudteh@ukr.net ( у темі вказувати «Публічна інформація»)

 

Склад керівних органів

Директор    Соха Юрій Іванович   

Заступник директора з навчально-виховної роботи   Костинюк  Іванна Богданівна

Заступник директора з навчально-вирогбничої роботи    Юсик  Ірина Анатоліївна

Головний бухгалтер   Ваксман Ольга Іванівна

Установчі документи

Статут

Положення про стипендіальне забезпечення

Положення про студентське самоврядування                                  

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про педагогічну раду

Положення про порядок створення та організації Екзаменаційної комісії

 

Положення про порядок переведення студентів на вакантні місця державного замовлення

 

Рішення приймальної комісії

 

Рішення  педагогічної  ради

 

Вакантні посади, призначення на які здійснюється на конкурсних засадах

 

Навчальний процес

 

Графік навчального процесу ЛКБАД на 2015-2016 навчальний рік

 

Фінансова звітність

Бухгалтерська звітність 2015-2016

 

                Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д , №7м) станом на 01 липня  2016р.

                Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (форма №2д , №2м) за ІІ квартал 2016р

                Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (форма №2д , №2м) станом на 01 квітня 2016р

                Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д , №4-1м) за ІІ квартал 2016р.

                Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д , №4-1м) станом на 01 квітня 2016р.

               Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №4-2д , №4-2м) за  ІІ квартал 2016 р.

                Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №2д , №2м) за  2015р.

                Баланс (форма №1) на 01 січня 2016р.

                Звіт про результати фінансової діяльності (форма №9д, №9м) за 2015р.

                Звіт про рух грошових коштів за 2015 р.

                Звіт про надходження і використання коштів загального фонду (форма №2д , №2м) за 2015р.

                Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги (форма №4-1д , №4-1м) за 2015р.

                Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень (форма №2д , №2м) за  2015р.

                 Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7д , №7м) на 01 січня  2016р.

                 Звіт про рух необоротних активів (форма №5) на 01 січня  2016р.

                 Звіт про рух матеріалів і продуктів харчування (форма №6) на 01 січня  2016р.

                 Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не відображаються у формі  №7д, №7м, на 01 січня  2016р.

                 Довідка про дебіторську заборгованість за видатками на 01 січня  2016р.

                

Бухгалтерська звітність за 2014-2015

 

 

Штатний розпис на 2015-2016

Штатний розпис на 2014-2015

 

 

Інформація про проведення тендерних процедур

Тендер 1 (пара та гаряча вода;постачання пари та гарячої води (теплопостачання)

Тендер 2 (енергія електрична)

Тендер 3  (газ природний)

 

Кошторис ЛКБАД за 2016

Кошторис ЛКБАД за 2015

Кошторис ЛКБАД за 2014