Львівський коледж будівництва, архітектури та дизайну

Загальна інформація Віхи історії Спеціальності Для абітурієнта Співпраця з ВНЗ // Працевлаштування
>>Про комісію

 

    Комісія      сприяння працевлаштуванню студентів і випускників коледжу
 

Комісія сприяння працевлаштуванню студентів і випускників коледжу

З метою сприяння студентам та випускникам коледжу у працевлаштуванні, підтримки партнерських відносин з роботодавцями регіону в Львівському коледжі будівництва, архітектури та дизайну створено комісію сприяння працевлаштуванню випускників.
            Комісія сприяння працевлаштуванню випускників вирішує покладені на неї завдання у взаємодії з іншими структурними підрозділами коледжу, обласними та місцевими органами влади, профспілковими, молодіжними, громадськими організаціями.
            Комісія сприяння працевлаштуванню випускників є структурним підрозділом Львівського коледжу будівництва, архітектури та дизайну. Комісія сприяння працевлаштуванню випускників  разом з випускними цикловими комісіями організовує професійно-практичну підготовку студентів коледжу, контролює якість та ефективність її проведення, сприяє підвищенню конкурентоспроможності випускників коледжу на ринку праці, забезпечує їх першим робочим місцем після закінчення коледжу, допомагає замовникам у доборі необхідних їм фахівців, контролює прибуття випускників на робочі місця відповідно до виданих направлень, веде облік та звітність з питань професійно-практичної підготовки і працевлаштування.
           Завданнями комісії сприяння працевлаштуванню випускників є:
            - створення умов для ефективної реалізації прав, інтересів та потреб студентів і випускників коледжу у працевлаштуванні за фахом.
            - сприяння разом з випускними цикловими комісіями працевлаштуванню випускників після закінчення коледжу.
            - надання студентам та випускникам послуг, пов'язаних із профорієнтацією та підготовкою до роботи за отриманою професією.
            - вивчення і поширення передового вітчизняного та міжнародного досвіду з питань забезпечення зайнятості та професійної підготовки молоді, розробка рекомендацій з їх впровадження.
            - налагодження та розвиток взаємовідносин коледжу з потенційними роботодавцями, спільне проведення таких заходів, як: “Ярмарки вакансій ”, “Дні кар`єри”, “Дні стажування ”, “Презентації фірм ”.
            - створення узагальнених навчально-методичних рекомендацій для працевлаштування студентів.
            - організація разом з випускними цикловими комісіями розподілу на роботу, координація діяльності циклових комісій щодо забезпечення якісної професійно-практичної підготовки студентів.
           - підведення підсумків, аналіз роботи та впровадження інноваційних розробок з питань працевлаштування студентів після закінчення коледжу, організації і проведення професійно-практичної підготовки.
          - участь коледжу у підготовці та реалізації регіональних програм зайнятості.
 

 
 

 

Контакти:


Голова комісії  – Юсик Ірина Анатоліївна


Адреса:
Львівський коледж будівництва, архітектури та дизайну
Комісія сприяння працевлаштуванню випускників
вул. Пекарська, 1а

кабінет №208
 

Тел.(032) 275-58-14

e-mail lkbad.pracevlashtuvannya@mail.ru