Бібліотека


План роботи бібліотеки на 2023-2024 н.р.

Бібліотека коледжу є інформаційним, навчальним, культурно – просвітницьким центром для викладачів, студентів та інших працівників, який надає інформаційну підтримку в організації роботи навчального закладу. Вона забезпечує потреби навчально-виховного процесу в усіх його ланках, надає систематичну й цілеспрямовану допомогу студентам в опануванні знаннями з навчальних дисциплін, виховує бажання розширювати обсяг знань, знайомитися із різноманітними джерелами інформації, навчає розуміти їх, користуватися ними.

Книга – це не просто джерело інформації, це стимул до роздумів, спілкування, вибору самостійної життєвої позиції. Навчальна бібліотека є центром духовної культури, де розвиваються почуття гуманізму, милосердя, доброти.

Книжковий фонд бібліотеки налічує близько 39000 тисяч примірників. Це – література з різних галузей знань: науки, техніки, економіки, політики, історії, культурології, педагогіки, художня література. Переважна частина книжкового фонду – навчальні видання: підручники, посібники, енциклопедії, довідники, методичні рекомендації, інструкції до курсового та дипломного проєктування.

Читальна зала оснащена новими меблями та комп’ютерною технікою. Художні роботи студентів та велика кількість  квітів довершують інтер’єр бібліотеки, створюють затишок і спонукають користувачів до позитивного настрою та плідної роботи. В читальній залі бібліотеки систематично проводяться виставки (книжкові, книжково-ілюстративні, різної тематики) Користувачі бібліотеки мають можливість вільного доступу до ресурсів мережі Internet.

Реалізуючи виховну, інтелектуально-розвивальну та освітню функції, бібліотека проводить культурно-просвітницьку роботу для гармонійного і всебічного розвитку студентської молоді із застосуванням інноваційних форм популяризації книги.

В подальшому бібліотека коледжу працюватиме над впровадженням  інноваційних технологій  в практику роботи, вдосконаленням інформаційного забезпечення користувачів, автоматизацією бібліотечних процесів.

Це зображення має порожній атрибут alt; ім'я файлу 2295682_sm.jpg