Віхи історії

Шлях кожної людини в професійній кар’єрі починається з моменту вибору нею навчального закладу, щоб здобути спеціальну освіту. Це не простий вибір, адже він багато в чому визначає майбутнє! Мета нашого навчального закладу надати якісну освіту, завдяки якій  випускники стануть висококласними і затребуваними фахівцями.

Найголовнішим нашим ресурсом є люди – самовіддані викладачі, студенти, батьки та наші надійні партнери. Всі ті, хто своїм ставленням до справи щодня допомагають коледжу йти наміченим курсом, будувати сміливі плани, реалізовувати ідеї та займати провідні позиції в фаховій освіті регіону.

На сьогоднішній день ми займаємо одну з провідних позицій на ринку освітніх послуг Львівської області та західного регіону. Це стало можливим завдяки послідовній і системній роботі всього  колективу – ми працювали і продовжуємо працювати, не відволікаючись на зовнішні чинники, ми прагнемо крокувати в ногу з часом, але при цьому зберігаємо галузеву спрямованість. Сьогодні Львівський фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну – головний центр підготовки кваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців – керівників середньої ланки і інженерно- технічних працівників, а також кваліфікованих робітників сфери архітектури, будівельної галузі, житлово-комунального господарства нашого регіону за свою працю. Головним результатом нашої роботи є те, що молоді люди отримують престижні і затребувані на сьогоднішній день спеціальності в галузі архітектури, дизайну, будівництва та експлуатації будівель і споруд, геодезії. Досвідчений педагогічний колектив коледжу пишається тим, що наші випускники не мають проблем з працевлаштуванням та отримують гідну заробітну плату.

Історія Львівського фахового коледжу будівництва, архітектури та дизайну починає свій відлік з 1940 року. У приміщеннях колишнього чоловічого монастиря Бенедиктинів, що на вулиці Вічевій, 2, розпочались заняття студентів з підготовки фахівців за двома спеціальностями: технік- будівельник і технік-електрик. В цих же приміщеннях були розташовані студентський гуртожиток та їдальня, а також житло для працівників технікуму. У вересні 1957 року навчальний заклад отримав прописку на вул. Пекарській, 1а.

У 2007 році згідно з наказом Української державної корпорації «Укрбуд» № 45 від 30.11.07 р. Львівський будівельний технікум перейменовано у Державний вищий навчальний заклад «Львівський коледж будівництва, архітектури та дизайну».

17 березня 2020 року наказом № 413 Міністерства освіти і науки України Державний вищий навчальний заклад «Львівський коледж будівництва, архітектури та дизайну» перейменовано на Львівський фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну.

Упродовж всіх цих років навчальний заклад готував фахівців для будівельної галузі нашої країни. Сьогодні коледж готує молодших фаховий бакалавр на денному і заочному відділеннях за спеціальностями: «Архітектура та містобудування», «Дизайн», «Будівництво та цивільна інженерія», «Геодезія та землеустрій» . На сьогодні коледж випустив близько 20 тисяч фахівців  будівельної галузі.

Серед випускників коледжу є багато знаних в Україні та за її межами вчених, державних і духовних діячів, військових, керівників будівельних організацій і фірм, проектних інститутів, підприємств будівельної індустрії, викладачів вищих навчальних закладів, які гідно несуть крізь усе своє життя високе звання випускника Львівського фахового коледжу будівництва, архітектури та дизайну (Львівського будівельного технікуму). Серед викладачів Львівського фахового коледжу будівництва, архітектури та дизайну також є частина випускників цього ж закладу.

Для успішного навчання студентів коледж має належну матеріально-технічну базу: навчальні корпуси із відповідно обладнаними аудиторіями і кабінетами, бібліотеку з читальним залом, актовий зал, навчально- виробничі майстерні, спортивний комплекс, студентський гуртожиток на 376 місць.

У коледжі діє позааудиторна і гурткова робота, наші студенти стають призерами і переможцями різних етапів олімпіад з загальноосвітніх дисциплін, беруть активну участь у Всеукраїнських студентських конференціях та конкурсах курсових та дипломних проектів з архітектури.

Педагогічний колектив перебуває у постійному творчому пошуку. На базі коледжу систематично проводяться засідання обласних методичних об’єднань для різних категорій педагогічних працівників. Педагоги навчального закладу є авторами багатьох методичних розробок, посібників, наукових публікацій, що сприяє впровадженню інноваційних технологій і прогресивних форм організації навчання в навчальний процес.

Виховна робота в коледжі займає провідне місце серед всіх інших не менш важливих напрямів роботи педагогічного колективу і будується згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 06. 06. 2022 р. № 527 “Про деякі питання національно-патріотичного виховання в закладах освіти України”. Головною метою коледжу є формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадянською позицією, готової до конкурентного вибору свого місця в житті. Виховний процес в коледжі органічно переплітається з навчанням студентів, опануванням основами наук, багатством національної і світової культури. Система виховної роботи передбачає комплекс заходів, спрямованих на фізичний розвиток студентської молоді. У коледжі діє багато спортивних гуртків і секцій. Спортивні команди коледжу є постійними учасниками і переможцями міських та обласних змагань.

З метою підвищення рівня практичної підготовки фахівців та посилення зв’язків освіти з виробництвом налагоджено тісну співпрацю коледжу з будівельними, проектними підприємствами та організаціями, дизайнерськими бюро регіону. Організація практичного навчання в коледжі відповідає сучасним вимогам і готує молодших спеціалістів, які володіють системою інтегрованих умінь, і здатні вирішувати складні виробничі завдання в умовах ринку.

Львівський фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну веде підготовку молодших спеціалістів із одночасним отриманням повної загальної середньої освіти за спеціальностями:

   191 Архітектура та містобудування
Характеристика професійної діяльності випускників:
Випускники коледжу затребувані на ринку праці в якості архітекторів, помічників архітектора.

Архітектор висококваліфікований фахівець, який займається проектуванням об’єктів архітектурного середовища, здійснення заходів щодо реалізації прийнятих рішень, планування і організації процесу архітектурного проектування. Випускники беруть участь в авторському нагляді при виконанні будівельних робіт відповідно до розробленого об’ємно-планувального рішення будівель. Здійснюють коригування проектної документації за зауваженнями суміжних і контролюючих організацій і замовника. Здійснюють збирання, зберігання, обробку та аналіз, що застосовується в сфері професійної діяльності інформації. Беруть участь в плануванні і організації проектних робіт.

Випускник готується до наступних видів діяльності:

 • Проектування об’єктів архітектурного середовища.
 • Розробки інтер’єрів цивільних і промислових будівель;
 • Розробки проектів реставрації та реконструкції будівель
 • Планування та організації процесу архітектурного проектування.

Отримавши кваліфікацію техніка- архітектора Ви зможете працювати:

– у проектно-конструкторських організаціях техніком – проектувальником, який бере участь у розробці проектно- конструкторської документації для будівництва;
– в управліннях будівництва та архітектури техніком- інспектором, інспектором з контролю за технічним станом споруд;
– в рекламних та художніх майстернях виконавцем художньо оздоблювальних робіт, колористом (художником);
– може займати первинні посади: технік-архітектор, технік- проектувальник, кресляр-конструктор.

022 Дизайн

Характеристика професійної діяльності випускників:

Дизайн є творчою художньо- проектної, технологічної сферою діяльності, спрямованої на формування предметно-просторового середовища, створення естетично досконалих і високоякісних виробів. Дизайнер по закінченню навчання має досвід професійного використання образотворчих засобів, створення творів дизайну, оформлення і читання креслень, застосовування комп’ютерних графічних програм в процесі проектування і конструювання дизайн-продукту, використання мультимедійних технологій в професійній діяльності.

Випускник готується до наступних видів діяльності:

 • розробки художньо-конструкторських проектів виробів виробничого і побутового призначення, оформлення інтер’єру приміщень, офісів;
 • вивчення вимог замовників до проектованих виробів і технічних можливостей їх виготовлення;
 • здійснення підбору матеріалів для оздоблення інтер’єрів та організації ландшафтів;
 • до виконання творчих робіт з художнього конструювання;
 • до виконання творчих робіт з художнього проектування та макетування в дизайнерських та художніх майстернях, проектних інститутах, рекламних агентствах та мистецьких студіях.

Отримавши кваліфікацію техніка- дизайнера ( чи дизайнера) Ви зможете працювати:

– в спеціалізованих відділах промислового дизайну, дизайн- центрах, рекламних агентствах, фотостудіях, редакціях, видавництвах;
– в художніх та виробничих майстернях; творчих суспільствах і організаціях та виробничо-комерційних установах та інших організаціях різних систем і відомств;
–  в студіях дизайну та проектних бюро для дизайн – розробки інтер ’єрів різної складності;
–  в галузі конструювання меблів; у? ландшафтного дизайну; у? графічним дизайнером;
– декоратором.

192 Будівництво та цивільна інженерія

Характеристика професійної діяльності випускників:

Організація і проведення робіт з проектування, будівництва, експлуатації, ремонту та реконструкції будівель і споруд.

Технік-будівельник готується до наступних видів діяльності:

 • Участі в проектуванні будинків і споруд (підбір будівельних конструкцій і розробка архітектурно-будівельних креслень та участь в розробці проекту виконання робіт з використанням інформаційних технологій);
 • Виконанню технологічних процесів при будівництві, експлуатації, ремонту та реконструкції будівельних об’єктів;
 • Здійсненню оперативного планування діяльності структурних підрозділів при проведенні будівельно-монтажних робіт, поточного утримання та реконструкції будівельних об’єктів;
 • Організації роботи з технічної експлуатації будівель і споруд відповідно до нормативно-технічної документації.

Сьогодні неможливо собі уявити місто, селище, село, яке б не розвивалися, не будувалися, що не модернізувалися і не ремонтувалися. Тому професія будівельника завжди в пошані.

Будівельник – професія масова і затребувана, її представники мають стабільний попит на ринку праці.

Якими тільки епітетами не нагороджували цю професію! Вона і сама мирна, і вічна, і сувора, і важка, і найдавніша, і благородна, і творча. І всі ці визначення, без сумніву, підходять для цієї дивовижної професії, яка з’явилася ще на зорі цивілізації.

Будівельник – одна з найдавніших професій. Багато археологічних пам’ятників, завдяки яким ми дізнаємося про минуле людства – це древні будови. Завдяки тим, хто тесав і укладав каміння, зводив колони, прикрашав і обробляв будівлі, ми знаємо сьогодні про людей і події тієї далекої пори.

Багато споруд стоять досі, хоча їх вік вимірюється тисячоліттями. Секрети будівельного ремесла накопичувалися століттями, дбайливо зберігалися і передавалися з покоління в покоління, від майстрів до учнів. Коли ми чуємо слово «будівельник», уявляємо собі людину з каскою на голові і з незмінним-кельмою в руках. Але будівельником є не тільки робочий, який кладе цеглу. Це і майстер на будівництві, і виконроб, і проектувальник, і кошторисник, і інженер, і викладач будівельного технікуму, а також ще безліч інших спеціальностей, які теж є будівельниками. Професія будівельника вдосконалюється з року в рік, в неї впроваджуються новітні технології, які спрощують будівельний процес і підвищують якість виконуваних робіт, та лише три складові залишаються незмінними:
В усі часи праця будівельників була почесною, ніколи не була легкою, але завящи була потрібного.

Технік-будівельник готується для роботи:

– у будівельних організаціях незалежно від їх форм власності, на посадах майстра (виконроба), який керує і організовує роботи з будівництва та ремонту будинків;
– у проектно-конструкторських організаціях техніком- конструктором, який бере участь у розробці проектно-конструкторської документації для будівництва;
– у житлово-експлуатаційних організаціях техніком-доглядачем, який організовує експлуатацію житлових і культурно-побутових будівель.

193 Геодезія та землеустрій
Характеристика професійної діяльності випускників:

Отримання вимірювальної просторової інформації про поверхню Землі і її надра; відображення поверхні Землі або окремих її територій на планах і картах; організація і здійснення робіт зі збору та розповсюдження топографо-геодезичних даних на території як України в цілому, так і окремих її регіонів.

Випускник готується до наступних видів діяльності:

 • Виконанню робіт по створенню геодезичних, нівелірних мереж і мереж спеціального призначення;
 • Виконанню топографічних зйомок, графічного і цифрового оформлення їх результатів;
 • Організації роботи колективу виконавців;
 • Проведенню робіт з геодезичного супроводу будівництва та експлуатації будівель і інженерних споруд.

Технік-геодезист готується для роботи:

 – у будівельних організаціях всіх форм власності на посаді геодезиста, який виконує розмітку будівельних комплексів та окремих споруд, виносить проект у реальні умови, здійснює геодезичний нагляд за будівництвом;
– у районних та обласних управліннях архітектури, в сільському, лісовому та водному господарствах на посадах геодезиста або керівника підрозділу, які виконують великомасштабні знімання, створюють геодезичні мережі, обстежують підземні комунікації і беруть участь у створенні сучасної системи земельного, юридичного та майнового кадастру України.
– в управліннях кадастру та землевпорядкування, займаючись приватизацією земельних ділянок та виготовленням державних сертифікатів на право володіння ними.

Якщо Ви молоді та енергійні, і сьогодні задумалися про своє майбутнє – Львівський фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну – Ваш правильний вибір !!!

Міцні знання, професійні навички придбані в коледжі – це попит на
ринку праці, престижна робота і кар’єра в майбутньому !!!

Якісна Актуальна Сучасна Технічна ОСВІТА !!!