Методичний кабінет

Методична робота коледжу – це система дій і заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, на розвиток та досягнення творчого потенціалу всього колективу навчального закладу. Головним орієнтиром методичної роботи коледжу є формування та розвиток компетентного випускника, який зміг би знайти своє призначення в житті. Уся система методичної роботи має комплексний характер, спрямована на самореалізацію особистості викладача.

Координатором методичної роботи є методист Білокура Наталія Ігорівна.

Науково-методична проблема: «Упровадження інновацій в організаційну та навчально-виховну діяльність коледжу».

З метою проведення навчальної та методичної діяльності, підвищення професійної майстерності, упровадження досягнень педагогічної науки, ефективності застосування сучасних форм, методів та засобів навчання в коледжі створені 7  циклових комісій – структурних навчально-методичних підрозділів, що проводять навчально-практичну, методичну, виховну роботу з однієї або кількох споріднених навчальних дисциплін:

У коледжі функціонує методичний кабінет. Це організаційна форма науково – методичної роботи з педагогічними працівниками. Він забезпечує управління двоєдиним педагогічним процесом, що складається з діяльності, спрямованої на підвищення педагогічної майстерності викладачів, з одного боку, і якості навчання студентів – з іншого. Тут зібрані навчальна документація, навчально-методичні комплекси, методичні розробки окремих занять, виховних годин, матеріали з узагальнення досвіду навчально-виховної роботи кращих педагогів.
Методичний кабінет працює згідно з планом роботи, затвердженим директором коледжу та відповідно до Положення про методичний кабінет.
Основною метою діяльності методичного кабінету є створення інформаційно-методичної бази для викладачів, удосконалення їхньої професійної кваліфікації та самоосвіти.
Окремий розділ методичного кабінету складають навчально-методичні розробки, підготовлені викладачами коледжу як виставкові матеріали. Підібрано матеріали та нормативна база для організації перепідготовки та атестації викладачів.
Значна увага приділяється підготовці навчально-методичних комплексів фундаментальних та професійно орієнтованих дисциплін, вдосконаленню наявного навчально-методичного комплексу дисциплін відповідно до вимог акредитації.