Положення

Положення про організацію освітнього процесу:

Положення про внутрішню систему забезпечення якості фахової передвищої освіти та якості освітньої діяльності

Положення про практичну підготовку:

Положення про кредитно-модульну систему навчального процесу (в новій редакції)

Положення про вибіркові дисципліни здобувачами освіти

Положення про робочу програму навчальної дисципліни

Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни

Положення про навчання:

Положення про індивідуальний навчальний план студента:

Положення про відділення:

Положення про циклову комісію:

Положення про атестацію педагогічних працівників 

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Положення про переведення студентів на вільні місця регіонального замовлення

Положення про студентське самоврядування

Положення про стипендії:

Положення про студентський гуртожиток

Положення про класного керівника

Положення про дипломне проектування:

Положення про курсове проектування:

Положення про методичну розробку

Положення про навчально-методичний кабінет

Положення про навчально-виробничі майстерні

Положення про навчальні кабінети та лабораторії:

Положення про практичне заняття

Положення про лабораторне заняття

Положення про відкрите заняття (захід):

Положення про академічну мобільність студентів

Положення про академічну доброчесність:

Положення про сайт

Положення про архів

Положення про бібліотеку

PDF Embedder requires a url attribute