Структурні підрозділи

Структурні підрозділи Львівського фахового коледжу будівництва, архітектури та дизайну створені відповідно до чинного законодавства України та головних завдань діяльності коледжу і функціонують відповідно до окремих положень, що розроблені Коледжем і затверджені директором.
Керівники структурних підрозділів призначаються на посаду директором ЛФКБАД з дотриманням вимог чинного законодавства України.

Циклова комісія провадить освітню, методичну діяльність за певною спеціальністю (спеціалізацією), групою спеціальностей (спеціалізацій) однієї або споріднених галузей, може проводити дослідницьку, творчу, мистецьку діяльність за певною дисципліною (групою дисциплін).

Циклова комісія створюється, якщо до її складу входять не менше п’яти педагогічних працівників, для яких ЛФКБАД є основним місцем роботи.

Голова циклової комісії призначається директором ЛФКБАД за погодженням з педагогічною радою з числа педагогічних працівників, які мають ступінь магістра (спеціаліста) і стаж педагогічної роботи не менш як п’ять років.

Голова циклової комісії забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і програм навчальних дисциплін, здійснює контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, навчально-методичною діяльністю викладачів циклової комісії.

Бібліотека ЛФКБАД є навчальним, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом, який забезпечує літературою та інформацією навчально-виховний та науковий процес коледжу і діє на підставі «Положення про бібліотеку ». Статус бібліотеки визначається Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу».

Методичний кабінет ЛФКБАД є центром організації навчально-методичної та виховної роботи, визначає її напрями, форми і зміст.

Методичний кабінет здійснює свою діяльність за планом роботи на навчальний рік, затвердженим директором коледжу. Методичний кабінет – центр методичної роботи з викладачами, вищий консультаційний орган системи методичної роботи у коледжі.