Циклова комісія природничо-математичних дисциплін та електротехніки.

Циклова комісія природничо-математичних дисциплін

СОХА ІРИНА ОЛЕКСІЇВНА

Голова предметної комісії природничо-математичних дисциплін. Народилася 8 вересня 1971року у м. Львові.

У 1994р. закінчила Львівський національний університет ім. І.Франка механіко-математичний факультет.

З 2000 року працює в коледжі. Викладач математики та вищої математики, спеціаліст вищої категорії.

Педагогічне звання “викладач- методист”.

За багаторічну та сумлінну працю відзначена подяками та грамотами обласного методичного об’єднання викладачів математики, дирекції коледжу.

БУЛИК ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Народилась 11 серпня 1968року в м. Львові.

У 1990 році закінчила Львівський національний університет ім. І.Франка механіко-математичний факультет.

З 2005 року працює в коледжі. Інженер-програміст, адміністратор ЄДБО, Викладач математики та вищої математики,спеціаліст вищої категорії.

За багаторічну та сумлінну працю відзначена подяками та грамотами обласного методичного об’єднання викладачів математики, дирекції коледжу.

ЗЯЯ ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Народився 5 червня 1967року у м. Львові.

У 1991 році закінчив навчання у  Львівському національному університеті ім. І.Франка механіко-математичний факультет.

З 2000 року працює в коледжі. Викладач математики та вищої математики, спеціаліст вищої категорії.

ОЛІЙНИК НАДІЯ ОРЕСТІВНА

Народилася 27 червня 1977 року в м. Рудки Самбірського району Львівської області.

У 1999 році закінчила Львівський національний університет ім. І.Франка, факультет прикладної математики. З 2004 року працює в коледжі.

Викладач інформатики та комп’ютерних дисциплін, спеціаліст вищої категорії .

За багаторічну та сумлінну працю відзначена подяками та грамотами обласного методичного об’єднання викладачів комп’ютерних дисциплін, дирекції коледжу.

ГОЛИК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

Народився 10 серпня 1952 року в м. Львові. У 1975році закінчив Національний університет «Львівська політехніка» енергетичний факультет з відзнакою, склав кандидатські іспити за спеціальністю «Теоретичні основи електротехніки».

З 1998 року працює в коледжі зав. лаборанта обчислювальної техніки і викладачем комп’ютерних дисциплін та електротехніки.

Має 1-шу педагогічну категорію. Обіймає посаду інженера-програміста.

СОРОКАЛІТ ЛЮБОМИР ПАВЛОВИЧ

Народився 1 січня 1941 року в с. Рубанівка Бродівського району Львівської області.

У 1965 році закінчив Національний університет «Львівська політехніка» електрофізичний факультет.

З 1968 року працює викладачем електротехніки в коледжі, спеціаліст вищої категорії, звання «викладач-методист»

За багаторічну та сумлінну працю відзначена подяками та грамотами обласного методичного об’єднання викладачів електротехніки, дирекції коледжу.

Думич Зінаїда Миронівна

Народилась 29 січня 1976 року в м. Львові.

У 1999 році закінчила навчання у Національному університеті «Львівська політехніка», факультет електрофізики.

В коледжі працює з 2000 року. Обіймає посаду викладача фізики; спеціаліст вищої категорії, звання викладач-методист.

Відзначена подяками за багаторічну та сумлінну працю та грамотами обласного методичного об’єднання викладачів фізики та дирекції коледжу.

Ярема Василина  Леонтівна

Народилась 14 січня 1985 року в м. Львові в сім’ї педагогів.

Закінчила Львівський Національний університет ім. І. Франка фізичнй факультет у 2007 році. Має ступінь магістра.

В коледжі працює викладачем фізики  з 2009 року; спеціаліст вищої категорії.

ДЗЮБА РУСЛАНА ОЛЕКСІЇВНА

Народилась 1 травня 1982 року у м. Львові.

У 2004 році закінчила навчання у НДУ «Львівська політехніка» хіміко-технологічний факультет за спеціальністю еколог. Має ступінь магістра.

З 2005 року працює в коледжі викладачем хімії, екології, хімії силікатів; спеціаліст першої категорії.

НОС ІВАННА ЯРОСЛАВІВНА

Народилася 26 червня 1984р. у с. Підгір’я Бродівського району.

У 2006році закінчила навчання у Львівському національному університеті ім. І. Франка, біологічний  факультет і одержала диплом спеціаліста – біохіміка.

З 2006 року працює  в коледжі викладачем  біології та хімії. Спеціаліст 1-ої категорії

         Природничо-математичні дисципліни-це комплекс навчальних предметів: математика, фізика, астрономія, хімія, інформатика, основи комп’ютерних технологій, біологія, екологія, електротехніка, які є необхідними для здобуття студентами системних знань про навколишній світ і є базою для всього подальшого навчання. Саме тому викладачі циклової комісії прагнуть організувати навчальний процес так, щоб студенти зрозуміли всю велич інформаційного простору, який оточує сучасну людину.
         Значення базової освіти в житті людини важко переоцінити, вона є обовязковим підґрунтям  для здобуття фахових знань. Сучасній молоді для успішного оволодіння азами обраної професії необхідний високий рівень загальноосвітньої підготовки. Динамічні зміни життя, оновлення інформації та колосальні темпи її нагромадження зумовлюють потребу для гнучкого та оперативного адаптування до цих вимог. Навчальна діяльність в кінцевому результаті повинна не просто дати студенту суму знань, умінь та навичок, а й сформувати його компетенції.
           Викладачі природничо-математичних дисциплін вирішують непросте завдання – допомога вчорашнім школярам адаптуватися до нових вимог та умов. Педагогічна  майстерність, професійність, толерантність та доброзичливість наших педагогів дають можливість успішно вирішувати поставлені перед ними завдання. Викладачі дають не тільки базові знання, а й формують характер першокурсників, виявляють їх нахили та здібності, залучають до творчої та науково-дослідницької роботи, навчають самостійності, відповідальності. Вони органічно поєднують навчальний процес з виховною роботою, яка спрямована на формування наукового світогляду та розширення кругозору, логічного мислення та підвищення рівня знань у студентської молоді, формують духовний світ особистості. Кожний викладач нашої комісії, незалежно від фаху, намагається бути вихователем, –  десять із чотирнадцяти викладачів комісії є керівниками академічних груп. Для цього вони постійно ведуть пошук інноваційних форм та методів організації не лише аудиторної, але й поза аудиторної роботи. Ми намагаємось виховувати не лише змістом свого навчального предмету, але й ставленням до справи, власним світоглядом. Результат такого пошуку – проведення тижня циклової комісії, бінарних занять та виховних заходів, виставок творчих робіт студентів, проведення тематичних виховних годин. Викладачі комісії постійно підвищують свою кваліфікацію, ведуть наукову роботу, приймають активну участь у методичних об’єднаннях.
       До складу комісії входять: три методисти, шість викладачі вищої категорії, п’ять – першої, один – другої категорії. В розпорядженні членів комісії 7 навчальних кабінетів та дві лабораторії.

    Основні напрями та завдання роботи комісії:

-забезпечення базової підготовки для вивчення спецдисциплін на високому професійному рівні;
-забезпечення логічно-структурного зв’язку кожної навчальної дисципліни та міжпредметних зв’язків;
 -методичне забезпечення кожного предмету;
-мотивація вивчення матеріалу;
-застосування новітніх педагогічних технологій;
-використання активних методів навчання;
-розвиток науково-пізнавальних інтересів студентської молоді, виховування допитливості, прагнення пізнати непізнане, дізнатись нове про відоме;
-організація самостійної роботи студентів;
-поєднання навчального процесу з виховною роботою, що сприяє допитливості, колективізму, працелюбності та ініціативності студентів;
-залучення студентів до творчої роботи, розширення умов для розвитку інтелектуальних можливостей, задоволення їх пізнавальних інтересів та схильностей;
-формування екологічного способу мислення;
-навчати так, щоб студент зрозумів, що навчання для нього життєва необхідність.