(032) 2756967 (032) 2755825 lvivbudteh@ukr.net

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

Львівський коледж будівництва, архітектури та дизайну

Обрати сторінку

Геодезія та землеустрій

Геодезія та землеустрій

193   Геодезія та землеустрій (Геодизичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання)

Ліцензія Сертифікат

За чотири роки навчання студенти здобувають повну середню та базову вищу освіти і отримують диплом молодшого спеціаліста за освітньо – професійною кваліфікацією технік – геодезист.

За час навчання студенти вивчають основи геодезії, картографії та топографії, методи і прилади (оптичні, електронні), задопомогою яких виконуються геодезичні вимірювання, основи землевпорядкування та державного кадастру, основні роботи з оцінки нерухомого майна, сучасне програмне забезпечення для опрацювання геодезичних вимірів, створення геоінформаційних систем та технологій, побудову цифрових топографічних планів і карт, створення 3-Dмоделі місцевості.

 Специфікою навчання є те, що біля 50% загального часу скаладає практична підготовка: лабораторні роботи з геодезичними приладами, навчальна, виробнича та переддипломна практики.

Після закінчення навчання технік- геодезист може виконувати таку роботу:

  • Розмічування будівельних комплексів та окремих споруд;
  • Виносити проекти в натуру;
  • Здійснювати геодезичний нагляд за будівництвом тощо;
  • Виконання великомасштабних знімань
  • Обстеження підземних комунікацій
  • Створення сучасної системи земельного кадастру
  • Підготовлення проектної документації
  • Створення геодезичної основи для прокладання зовнішніх мереж
  • Будівництво та реконструкція автодоріг

 Технік – геодезист може займати наступні посади:

o       Геодезиста у будівельних організаціях;

o       Керівника геодезичного підрозділу;

o       Землевпорядника у відділах державного земельного кадастру;

o       Геодезиста у приватних фірмах .

Подальше навчання за освітньо – кваліфікаційним рівнем бакалавр, спеціаліст та магістр студенти можуть здобути таких навчальних закладах:

ü    Національний університет “Львівська політехніка”

ü    Львівський національний аграрний університет

ü    Київський національний університет будівництва і архітектури

Навчання продовжується з третього курсу на денній та заочній формі навчання.

 Дана спеціальність, є дуже цікава, затребувана, сучасна, перспективна, має широке застосування у багатьох галузях.

Вступні випробування :
-українська мова – диктант
– математика – тестування

Навички

Опубліковано

17.01.2018